Kies taal

Blog van pimpeterse

Natuurlijk is er een voorgeschiedenis. Het feit dat ik nu in de vallei woon, in dit domein, is een consequentie van eerder gemaakte keuzes. Ik heb gekozen voor deze mediterane omgeving, en er voor gekozen dat ik alléén zou aanvangen. Dat was eigenlijk een gegeven, ik ben immers alleen, dat waar ik uit ben voortgekomen, bestaat niet meer.

Het moment van de eerste keuze was belangrijk. Ik stelde voor om alles zelf te mogen bepalen, zoals een schrijver zijn wereld indeelt.

Het project 'Film zonder beelden' bestaat uit een reeks audiofragmenten, de beoogde 'filmscore', die de basis vormen van een te maken film. Eerst is er geluid, dan het beeld. Maar in de tussentijd zullen de woorden een brug vormen. In de komende tijd zullen er teksten bij de muziek worden geschreven: aantekeningen, schetsen en verhaallijnen die de basis zullen vormen van het scenario en het draaiboek. Het is een doorlopende productie die in de komende tijd vorm zal krijgen.

Willem steeper heeft een nieuwe jas, er missen nog wel wat knopen. Iedereen die Willem kent zal beamen dat dit niet vreemd is. Bij Willem mist er van alles. Op het eerste oog lijkt hij compleet, in evenwicht met zichzelf, maar als je hem langer kent, zie je de verschijnselen een voor een voorbij komen, waarmee hij bewijst compleet incompentent te zijn om de taak in het leven te vervolmaken.

Dit schilderij is een opzet voor het werk in uitvoering : Terugkeer uit niemandsland (werktitel). Het is een poging om in zelf veroorzaakte chaos orde te vinden. Uit het zwarte niets lijken sporen te zijn getrokken naar de werkelijkheid. Niemand weet nog wat het voorstelt, en misschien stelt het niets voor, dat is ook goed. De onderzoeksvraag luidt: is het onkenbare kenbaar te maken?

Onmogelijke vragen, vragen om onmogelijke antwoorden in onmogelijke omstandigheden. Het antwoord is niet belangrijk, maar de zoektocht kan iets moois opleveren. Is de onmogelijke vraag alleen onmogelijk als antwoorden onmogelijk is? Maar de onmogelijk vraag dient het eerst gesteld te worden, alvorens te achterhalen of antwoorden mogelijk is.

Is per definitie de onmogelijke omstandigheid onmogelijk? Of kan een onmogelijke omstandigheid door mogelijke elementen toe te voegen of door de mogelijke context te veranderen of de mogelijke perceptie op te rekken, toch mogelijk worden gemaakt? Het klinkt onmogelijk. Maar is dat ook zo?

Pagina's