De gebroken nagel

Khatia

Van meet af aan is het goed gegaan, zij kan met een gerust hart, met dezelfde overtuiging als altijd, het publiek tegemoet treden. Letterlijk, want de deur gaat nog niet open of er klink al een aarzelend applaus en met het openen van de deur golft een overweldigend geraas haar tegemoet. 


Ze had het voor gevoeld toen zij die ochtend voor het hotel de drommen mensen had zien staan. Voorzichtig had zij het gordijn opzij geschoven. Haar adem had even gestokt. Ze durfde zichzelf niet laten zien, nog niet.  

De zaal is tot aan de engelenbak gevuld. Het zaallicht brandt nog. Daar staan ze, wild applaudiserend: de oren die zij vanavond moet zien te bekoren. Ze is er klaar voor. 

De haren op haar armen gaan overeind staan, en kleine druppels zweet ontpoppen zich aan de oppervlakte van haar huid. De trap naar het podium is lang. Bij iedere stap klinkt het applaus luider. De dirigent, hij loopt achter haar. -vreemd genoeg kan ze niet op zijn naam komen, terwijl ze een aantal weken intensief met heem heeft samengewerkt, - ademt zwaar, en lijkt haar vooruit te willen duwen, ze voelt dat hij zijn handen op haar heupen wil leggen, maar ze draait behendig en ontwijkt zijn intimidatie.     

Langzaam loopt zij het podium op - haar schoenen blijven aan het pakket plakken - en ze beseft dat deze uitvoering wel eens zou kunnen zijn die waar zij jaren op wacht? Waar zij naar heeft toegewerkt. Systematisch. De apotheose.

Ze is niet alleen goed uitgerust, maar ook mentaal in balans, alles om haar heen doet wat het doen moet, zonder in routinematige verveling te vervallen - in het tegendeel zelf, elke keer voelt als nieuw. Maar dit maal voelt zij net iets anders.

Onbereikbare vrouw (automatisch schrift)

(zonder correctie)

Zit in ieder van ons een vrouw verborgen? Man, vrouw, transgender, seksueel of a-seksueel. De moeder de hoeder. Het verzorgende, het beschermende, het gevoelige. De warme kant, vanuit de onderbuik, waar de warme gloed omhoog borrelt. Alert voor iedere emotie, alles overdenkend en vooral vooruitdenkend. Alle scenario's zijn mogelijk, op elk gevaar voorbereid, niet alleen van het zelf maar vooral van de ander. Want de hoeder waakt over het kroost.

Waar gaat het mis?

 

De hoeder, de moeder, dat wat we allemaal zijn of naar willen terugkeren. De aarde, niet de baarmoeder.

Vanuit stof zijn we gemaakt en vanuit stof zullen we wederkeren.

Dromend kan ik melden dat de vrouw in mij zit opgesloten, diep weggestopt want kwetsbaar. Het omhulsel is moeilijk te doorbreken. Want waar huist die vrouw? 

De mannelijkste man houdt het meest van zijn moeder. Waarom, omdat hij niet kan houden van de vrouw in hemzelf. De macho erkent niet het innerlijke vrouwelijke dat stilletjes huilt. 

Het is de onbereikbare vrouw die symbool staat voor de kern. 

Als ik haar zie staan aan de rand van het trottoir, ze durft de drukke straat niet oversteken, bevangt mij een gevoel dat ik nog niet eerder voelde. Ik wil haar helpen. Het verkeer raast voorbij en niemand ziet haar staan. Ze kijkt links en rechts dan naar de grond voor haar voeten, de neuzen van haar schoenen steken over de trottoirrand. In de goot ligt een peuk, met daarnaast een propje papier. Het filter draagt de sporen van rode lippenstift, het propje papier is beschreven met blauwe inkt. Ze wil vooroverbuigen om het op te pakken maar aarzelt. Het propje is niet van haar. Het ligt er zomaar. Staat er iets op dat voor haar belangrijk is? Ze is nieuwsgierig, maar niet genoeg om voorover te buigen en het te pakken, het is teveel moeite voor haar lange lijf.

Ik zie haar staan en zie haar naar het propje kijken. Natuurlijk weet ik dan nog niet dat het propje niet van haar is.

Ze staat daar bedremmeld. Wil ze naar de overkant en zo ja wat heeft ze daar te zoeken. Aan de andere kant van de drukke straat is geen trottoir, alleen een kade, en dan water, zwart water.

Ik wil haar helpen, maar weet niet hoe. Het lawaai van het voorbijrazende verkeer maakt het moeilijk om helder na te denken. Ik wacht, net als zij.

Is het het water dat roept?

Haar handen hangen slap langs haar lichaam. Haar hoof hangt voorover kijkend naar de prop en de peuk. Ze schuifelt iets naar voren en balanceert op de rand. Ze wankelt licht.

Ik wil haar bij de arm nemen en haar wegleiden, maar waarom zou ik dat doen? Waarheen breng ik haar?Naar huis, n
aar een rustiger plek en dan? Ik wil haar bij de arm pakken en haar meenemen om haar te helpen, een vriendelijk woord tot haar te richten, haar geruststellen, haar koesteren en als dat allemaal gebeurt is zal ik haar misschien kunnen omhelzen en mijn vriendschap kunnen aanbieden, tenminste als zij daar voor open staat. Ik kan haar voeden en wassen, ik kan haar voeten masseren, haar haren kammen en een mooie rode jurk voor haar kopen. Ik kan alles, maar ik doe het niet. Ik sta als verlamd naar haar te kijken in afwachting van wat komen gaat.

 

Weer schuifelt ze iets naar voren. Haar hakken staan nog op de rand van de trottoir, haar lichaam helt naar achteren, dan naar voren. Als ik achter haar ga staan kan ik haar opvangen als je valt, ik kan haar in mijn armen nemen en haar tegen me aandrukken, mijn armen om haar heen slaan en fluisteren dat alles goed komt. Maar komt alles goed? Kan ik alles goed maken. Of kan ik alleen tijdelijk voor afleiding zorgen?

Ze is mooi zoals ze daar staat, het zonlicht speelt met haar lange haren, de blauwe jurk met bloemmotief is licht doorschijnend, waardoor de contouren van haar ranke lichaam duidelijk afsteken. Ik zou haar willen vastpakken en meenemen naar een park en op een bankje met haar praten, haar hand vasthouden en troostende woorden spreken. Ik zou kunnen zeggen dat ze mooi is en dat ik haar dromen zou willen doen uitkomen. Maar misschien droomt ze van dingen die ik niet waar kan maken. Misschien verlangt ze naar iets dat ik haar niet geven kan, of geven wil.

De wind speelt met haar jurk, en doet deze een beetje opwaaien. Ik zie de achterkant van haar dijen en de aanzet van haar billen, het is mooi. Heel mooi.

Niemand anders lijkt haar te zien. Verschillende mensen zijn haar gepasseerd zonder op of om te kijken. Niemand biedt haar de helpende hand. En het verkeer raast voorbij, oversteken is onmogelijk.

Ik zie haar staan en voel medelijden, compassie, misschien ben ik wel verliefd op haar.

(...) 

Zij ziet er hulpeloos uit, maar is zij dat ook? Ze balanceert zeer beheerst op haar hakken. Ik zou graag mijn handen om haar heupen leggen en haar zacht heen en weer wiegen. Ik zou er een liedje bij kunnen zingen. Misschien dat ze dan lachend naar me opkijkt, met stralende ogen, waar ook een beetje melancholie uit spreekt. Misschien opent ze dan haar rood geverfde lippen en zegt mijn naam. Misschien. 

Haar welvingen zijn mooi. Rank, maar niet dun, vol maar niet gezet. En ze staat daar alsof ze daar altijd al gestaan heeft, alsof dat haar plek is, haar thuis. Dan bukt ze toch en pakt het propje op. Heel even zie ik meer van haar dan zij wellicht zou willen. Het is plotseling heel warm.

 

Ze opent het propje en leest aandachtig, ze schudt met haar hoofd en wil het weer weggooien, maar ze bedenkt zich en leest nog een keer. Ze moet lachen. Het papiertje stopt ze in haar decolleté. Heb ik dat briefje geschreven?


Ze tovert een sigaret tevoorschijn en steekt deze op. Met een hand op haar heup, in haar andere hand de sigaret poseert ze verleidelijk. Automobilisten lijken haar nu op te merken. Een auto claxonneert. Ze lacht en zwaait. De auto's rijden met grote snelheid langs.

De sigaret is een pose, ze rookt er amper van, heel even steekt ze hem tussen haar lippen maar inhaleert niet, ze blaast wat rook uit en neemt dan haar houding weer aan. Ze werpt haar hoofd in haar nek als een zwarte limo langs komt rijden. De uitdrukking op haar gezicht betrekt. Ze werpt de brandende sigaret op de grond en trapt hem draaiend met haar voet uit. Dan kijkt ze me aan. Heel doordringend.

Ik probeer te lachen en knik vriendelijk naar haar, maar mijn groet wordt niet beantwoord. In plaats daarvan trekt ze haar jurk recht en strijkt met vlakke handen over haar heupen. Ze blijft me aankijken, met een leegheid in de ogen die me beangstigt, ze lijkt niet te kunnen kiezen uit haar emoties, er is nog geen reden tot boosheid en liefde voor mij kent ze misschien nog niet. Ze staart me aan en ik staar terug. En zo kunnen we een een hele poos kunnen blijven staan. Wat tussen ons is, is een wereld van verschil, maar deze is te overbruggen.

Weet ze dat het papiertje van mij is? Dat de tekst erop voor haar bedoeld is en niet zomaar een paar woorden op een verloren propje papier. Wellicht heb ik het er met opzet neergelegd. Naast de peuk met de rode lippenstift.

Haar starende blik lijkt al mijn gedachten lam te leggen. Ze is beeldschoon. Ik zou haar gezicht willen aaien, haar ogen willen sluiten en met lieve woordjes zeggen dat ze die pas weer mag openen als ze weet wat ze wil. Ik zal er op wachten. Ondertussen zal ik haar dan van alle kanten bekijken met een begerige blik, een blik die ik 
van mezelf niet ken en zeker niet aan haar wil tonen. Want mijn begeerte is mijn zwakte.


Haar ogen blijven open en ze knippert niet. Haar handen gaan uitdagend naar haar middel, onopvallend kantelt ze haar heupen en zet een kleine stap vooruit. Is de leegte in haar ogen een minachting voor mij? En ik zou haar haren willen betasten, opwerpen, door de war brengen en mijn neus erin steken, om haar geur op te snuiven en het dan zal ik heel langzaam haar lange haar borstelen, met 100 slagen, of meer indien zij wenst. Dat zou ik voor haar doen. Alle dagen.

Heel langzaam zie ik de rand van haar jurk opkruipen over haar dijen. Steeds meer huid wordt zichtbaar, gladde, licht getinte huid met gloed van zweet. Ik zou voor haar willen knielen en mijn hoofd onder haar rok willen verbergen, naar de moederschoot. Ik zou met mijn handen haar billen willen omvatten, haar naar me toe trekken en haar warme huid voelen tegen mijn wang. En grommend zou ik haar laten weten dat ik haar begeer en van haar houd. Al heel lang. Een mensenleven lang, of langer. 

Ze staat daar uitdagend, haar rok opgetrokken tot aan haar kruis. Nu zijn er meer automobilisten wakker geworden, want er wordt uitvoerig naar haar geroepen uit de geopende ramen van de langs rijdende auto's die inmiddels niet meer zo hard rijden. Nu zou je denken dat ze met hen zou flirten zoals zij dat de hele tijd poogde te doen, maar ze beweegt heel langzaam in mijn richting, zo lijkt het. IJzingwekkend langzaam. Terwijl ze me aan blijft kijken. En in plaats dat ik naar haar toe beweeg, schuifel ik naar achter.

 

Brieven aan mijn dode vrienden 2: A-M

Lieve A-M. Het is nooit een eerlijk verhaal. Er zijn altijd reserves. Maar in dit geval moet ik waarheidsgetrouw zijn. Het is jouw dood, maar het is mijn verlies. 

Eenzaam sterven is verschrikkelijk, de schuld van de achterblijvers is groter dan het afscheid van het leven. Schuld groeit, als je er geen korte metten mee maakt, dan groeit het buiten proportie en kun je de last niet meer dragen. 

Natuurlijk had ik graag vaker aan je bed willen zitten, misschien alleen om je hand vast te houden, maar er in ieder geval te zijn, in die laatste dagen. Waarom was ik er niet? Kon ik het niet opbrengen? Is de angst voor de dood, angst voor zieke mensen, angst besmet te worden, angst zelf te sterven, groter dan de liefde voor jou? In jouw aanwezigheid zijn.

Lieve A-M, natuurlijk had ik er vaker willen zijn, samen met jou muziek luisteren, praten, lachen, maar de poorten naar het grote niets staan op een kier, daar waar het duister, het niet-meer-bestaan, wacht op jouw komst. Je ging op in het alles-en-niets, je einde naderde.   

Tegen de dood spreekt men niet. Sorry zeggen kan niet meer. A-M je verdiende het om waardig afscheid te kunnen nemen van je vrienden. 

Waarom sloot je meneer B. uit? Waarom mocht hij niet aan jouw bed komen staan? Waarom hield je te krampachtig vast aan je principes? Omdat het principes zijn of vanwege koppig gedrag? Het komt van twee kanten, dat weet ik maar vergis je niet, je was geen gemakkelijke tante. 

Ik zie je voor me, stukjes mascara kleven in je wimpers, en de lippenstift om je lippen gesmeerd, meer dan erop en het zenuwachtige knipperen van je ogen, ik hoefde maar maar met een hand te wapperen.

Nu zeggen we, om onszelf te troosten, A-M wilde niet oud worden, je wilde niet aftakelen, jouw grootste angst was de jeugd te verliezen, maar wat graag zou ik jou oud hebben zien worden. Ik vraag me nog steeds af waarom je er niet bent. Het is niet te bevatten.

Je bent er niet en je bent er wel. Je bent er voor mij zolang ik leef, zoals ik je altijd mijn onvoorwaardelijke vriendschap heb gegeven, fysiek ben je niet, maar nog vaak denk ik aan je. Wat houd ik in leven? Een gedachte of herinnering? Of draag ik bij tot jouw voortbestaan, je bent de som van onze herinneringen.

Je verdiend het om her-dacht te worden. Ik wil je graag her-denken, je zelfs een nieuw leven schenken, dat in dit verhaal kan voortleven. Wat zou jij nu denken? Wat zou jij nu zeggen? Waarom draag je je haar nog steeds in dat oude model, en dat buikje is niet erg, dat had je sowieso van jezelf. Wind je maar niet op, ik bedoel het grappig. Ja, A-M, daar ben je dan. Terug van weggeweest. Nog een frutsch?

Je bent er wel en je bent er niet, je bent vooral een hele berg herinneringen en gevoelens. Zo wezenlijk ben je en meer kun je worden, want ik kan jou een nieuw leven geven, ik kan jou laten groeien tot wat je was en daarbuiten.

 

Het vervolg
Over welke aanwezigheid mogen we praten? Fysiek is A-M er niet meer, maar zij spreekt in de herinnering van haar vrienden. Het spreekt voor zich dat niet alle ontboezemingen aan iedereen worden toevertrouwd. Ook de privacy van de overledenen dient gerespecteerd te worden, echter omdat het hier lectuur betreft, is enige vrijheid genomen. De personages in dit verhaal zijn gebaseerd op de vrienden van A-M, maar geen van de gebeurtenissen die worden beschreven zijn door hen meegemaakt, op een enkele unieke na. Alleen de betreffende personen weten dit.  

Voor het gemak heet A-M vanaf nu. Magda

Magda buigt voorover en pakt het kind uit de wieg. Onwennig nog, ze  beeft een beetje. Het kind lacht naar haar en steekt zijn armpjes uit. In de tijd dat ze nog geen kind had, was ze er altijd van overtuigd geweest dat er al genoeg kinderen op de wereld stonden en dat zij niet van plan was er een bij te zetten. Dat veranderde natuurlijk op het moment van verwekken, die omslag, die ommekeer, want die ene keer toen, toen Paul zijn sperma bij haar naar binnen spoot voelde ze dat ze moeder was geworden, ze was er van overtuigd dat ze had gevoeld dat het eitje werd bevrucht, dat ze het binnendringen twee keer had gevoeld, namelijk de stoot van Paul die haar volspuit en de spermatoide die het eitje binnendringt, naar binnen wurmt zogezegd. Zij had het niet onbewust gevoeld, nee ze was echt kraakhelder, het intense orgasme dat ze had gevoeld was de voorbode geweest, ze was klaar om te ontvangen.

Wat heeft ze gedaan? De biologie heeft het gewonnen van de activiste. Ze realiseert zich dat de verantwoordelijkheid groot is en dat als het dan toch moest gebeuren, ze er dan ook alles van zou maken om dit kind een toekomst te geven, gefundeerd op haar onverzettelijke geldingsdrang, en overtuigingen. Ze zou deze man opvoeden om een verschil te maken. 

Ze houdt het kind, zijn naam is Joris, maar hij zit onder te stront. Magda slaakt een kreet en legt het kind terug. Daar had ze even niet op gerekend. Haar eerste ingeving is vluchten, weg uit die kamer, weg van die ondraaglijke geur, maar ze herstelt zich snel, draait zich lachend om naar de afwachtende Joris, die stront geen enkel probleem vindt. Ze walgt als ze de luier opent.  

In haar voormoederse tijd was het eigenlijk nooit in haar opgekomen dat baboes ook kunnen stinken, want de baby's die ze in haar armen had gehad roken stuk voor stuk heerlijk, knuffelbaar. Waarom had de natuur er niet voor gezorgd dat moeders de stront van hun baby's naar bloemetjes vinden ruiken, of tenminste reukloos. Ze probeert niet door haar neus ademhalen, wat maar ternauwernood lukt.

De vlucht reflex blijft actief als ze met een doekje de billen schoon probeert te maken, de stront zit stevig vastgeplakt en wil niet loskomen. Paul is in geen velden of wegen te bekennen, ze staat er alleen voor. Ze legt Joris terug in de met stront besmeurde wieg en rent naar de keuken, waar ze voor het open raam blijft staan en diepen halen frisse lucht inademt. Ze hoort Joris' kirren in huilen overgaan.

En dan is daar Paul, die eigenlijk niet met haar kan omgaan, niet weet wat hij met haar moet aanvangen en alles maar laat gebeuren. Hij woont niet bij hen in omdat hij een eigen leven leidt, in zijn eigen omgeving, in zijn eigen huis, waar zij vrijwel nooit komt. Kokkend veegt ze even later de billen van Joris schoon en zijn handen. Joris lacht weer, en zij ook opgelucht dat de derrie en de stank voorbij. Ze knuffelt hem.

Met trillende hand steekt ze een sigaret op en neemt een slok uit een glas witte wijn. Ze heeft Joris in zijn bedje gelegd die vrijwel meteen in slaap valt. Magda slaakt een zucht op het moment dat Paul zijn hoofd om de deur steekt. Hij zucht ook. Ze zuchten vaak samen.

Hij neemt het glas uit haar hand en neemt een ferme slok. Het glas zet hij op het aanrecht. Hij neemt de sigaret uit haar hand, neemt er een hijs van en gooit hem dan over de rand van het balkon de binnentuin in. Ze gilt. Ze stampt.

Magda berust, beducht voor zijn temperament, zijn opvliegend karakter. Ze loopt het balkon op en kijkt naar beneden. De sigaret ligt te smeulen in het gras. De beneden buurman kijkt omhoog en wijst naar de rook. Snel trekt ze zich terug uit zijn zicht. Hij is eng, de benedenbuurman, zijn vrouw ook. Paul duwt haar weg en stapt het balkon op, met een welgemikte beweging gooit hij het laatste beetje wijn op de peuk die met een korte sis uitgaat. Hij duwt het glas in haar handen en loopt boos weg. Als ze de voordeur hoort dichtvallen, schenkt ze zich een glas wijn in waar ze wat spuitwater bij pompt. Wat kan haar het schelen wat hij vindt. Een beetje wijn in de borstvoeding is goed voor het kind.

Ze kijkt naar de wieg en bromt zachtjes.

Elke dag begint met schijt. Hoe vaak schijten die krengen? En stinkt het altijd zo? Nu ligt hij vredig te slapen, maar is hij niet eigenlijk alleen een stinkende berg schijt aan het produceren? Ze ziet dat hij zijn handjes samen knijpt tot vuistjes en licht rood aanloopt. Dan ontspant hij weer en slaapt verder. Ze heeft even rust, maar hoelang? Ze ledigt het glas in een teug, waarbij de wijn langs haar mondhoeken loopt. Ze vloekt. Met onzekere stappen loopt ze naar de huiskamer, ze is moe en ploft neer op de bank. Met gesloten ogen begint ze te huilen, al snel hangt er een snottebel aan haar neus die bij elke ademhaling groter en kleiner wordt. Ze heeft het even gehad voor vandaag en wil slapen. Maar haar onsamenhangende gedachten willen niet tot rust komen. Alles passeert de revue, vooral dat wat zij niet meer heeft, het leven dat ze voor zichzelf bedacht had, dat zij aan het vormen was, of dat haar vormde: de vrijgevochten vrouw, onafhankelijk en doelbewust, efficiënt en planmatig, recht door zee. Er was iets tussen gekomen. 

Ze had alles uit haar handen laten vallen. Er was geen tussenweg.

Hoewel ze met Paul altijd een goede verstandhouding had gehad, een die veranderde toen hij hoorde dat ze zwanger was, wilde ze niet met hem trouwen, ook niet toen Joris eenmaal geboren was en hij zich wilde opwerpen als de vader, het kind wilde accepteren, vaderschap opeiste, ook toen wilde ze zich niet aan hem binden.

Hij had haar eerst ongelovig aangekeken toen ze kreunend zei dat ze voelde dat het eitje werd bevrucht. Ze hadden elkaar daarna een tijdje niet gezien. Zij omdat ze het moederschap zeer serieus nam en meteen nestel drang kreeg en hij omdat hij niet geconfronteerd wilde worden met de waarheid. Hij was er niet klaar voor. Er moesten twee zwangerschapstesten aan te pas komen om hem te overtuigen. En toen verdween hij spoorloos.

Ze had het te druk gehad met organiseren van de geboorte om aandacht te hebben voor zijn afwezigheid. Ze zagen elkaar wel vaker lange tijd niet. (...)

 

De onbereikbare vrouw en de gewillige man (sprookje in 10 delen)

Khatia

[De verschillende hoofdstukken zullen in de loop der tijd worden aangevuld / herschreven of vervangen worden.]

1. Khatia wijst. Ze wenkt naar een bewaker en wijst dan naar mij, heel even, ze kijkt me niet aan. Even is daar die vinger en een vlugge blikwisseling met de man die even later op mijn schouders zal tikken. Voor nu, zie ik haar over het rode loper naar de limousine lopen. De fotografen klikken de laatste prenten en verspreiden zich over het plein. In mijn hoofd klinken, als een echo, nog de tonen van de laatste mazurka door.

Ik zie haar rond achterwerk als ze de limo inkruipt. Als ze zit, steekt ze nog even haar krullend haar en haar rood geverfde lippen buiten de auto, haar ogen lachen uitnodigend naar me. Ik weet me geen raad. En dan wordt er op mijn schouder getikt. “Komt u maar mee, meneer”, ze wil u spreken. 

Mijn begeleider is een stevige, keurig in het pak gestoken bewaker die net achter mij gepositioneerd meeloopt, net naast de rode loper. Natuurlijk probeer ik zo gewoon mogelijk te bewegen, maar mijn benen voelen stram, ik voel de blikken links en rechts, die zich afvragen wie is hij dat hij begeleid over de rode loper naar de limo mag? Ze zal me een gesigneerde CD geven en een foto van haarzelf in een rode jurk, met ontblootte schouders. En pas veel later zal ik zien dat ze een telefoonnummer gekrabbeld heeft in de afdruk van haar lippen op de achterkant van de foto. Ik buig om te danken en probeer de erectie te verbergen die zich in mijn broek manifesteert. Ze blijft aldoor lachen. Ook als de auto weg rijdt hoor ik haar schaterende lach door het open raam. Ze zwaait.

 

2.
Ik kan het niet verhelpen. Ik kijk naar haar en gevoelens die ik niet eerder heb gevoeld borrelen naar boven. Als ik haar zie verstijft van alles. En ik kan het niet verbergen. Ik probeer al wat wijdere broeken te dragen, of ga met mijn benen kruislings zitten, maar mijn enorme orgaan klopt tegen mijn buik.
Het zijn vooral haar rood geverfde lippen die mijn fantasie stimuleren, ik voel bijna de warme zachte lippen om mijn paarse knobbel gezogen, mijn ballen draaien spontaan een rondje in mijn hete balzak, ik ga verzitten om wat ruimte te geven maar kan niet voorkomen dat haar blik blijft hangen in mijn kruis. Haar ogen worden groot, haar lippen tuiten, haar neusvleugels trillen, ze is er klaar voor.

3.
Ik lieg als ik zeg dat ik niet weet wat neuken is, er zijn mannen die het neuken verheven hebben tot kunst, er meer genot uithalen dan ik.

4.
Ik druk mijn lichaam dicht tegen haar aan. Mijn tong raakt verstrikt in te ingewikkelde oorbellen terwijl ik haar probeer te kussen.

5.
Hoe lang was ze mijn liefde? Het voelt als eeuwen, maar als ik terug reken blijkt het betrekkelijk kort: een half jaar? Een jaar? Ik heb langer rondgelopen met het verlies dan de tijd die we samen hebben doorgebracht.
Zij is ver weg, verder dan ooit tevoren, want ik merk dat ik minder aan haar denk, dat soms een onbestemd verlangen lijkt op te borrelen, maar ook snel weer verdwijnt, een vaag spoor achterlatend dat nauwelijks te volgen is. Ooit was ze alles, of meer dan alles, ze was ook alles dat zou kunnen zijn, elke mogelijke gedachte, iedere stap of sprong in het duister. Zij was het voor mij.

6.

Voel ik niets meer?

7.

 

 

8.

Gewillige mn zkt dito vr die tijdelijk van haar voetstuk wil stappen/

 

9.
Er is natuurlijk geen vrouw die aan mijn ideaalbeeld voldoet, maar wat is dat ideaalbeeld? Is het een constante? En zo ja, wie is de vertegenwoordiger van dit ideaalbeeld?

10.

Waarin de gewillige man het naar zijn zin heeft en de onbereikbare vrouw verder weg is dan ooit. Waarin de liefde verschrompelt en plaats maakt voor iets nieuws, iets onbestemd, iets wat nog niet te definiëren valt. Waarin het verhaal een climax vindt en alles keurig op de pootjes terecht komt en het kwaad is uitgeschakeld: in de put gegooid, onthoofd of de keel doorgesneden, waarin het goede zegeviert en de eeuwige roes kan aanvangen. 

Het sprook vangt nu aan: met deze woorden, er was eens... of is het 'er had eens' of 'er zou geweest kunnen zijn'. In ieder geval kunnen we stellen dat we niet weten of we met een vrouw of man vandoen hebben, hoewel het er in wezen niet toe doet, een sprookje is het.

Op een zonnige dag wandelt ons subject, genaamd Wil door een dicht begroeid bos. Of beter Wil was het bos ingestapt dat hij al van verre had zien opdoemen. Bij de bosrand aangekomen verlangde hij naar de schaduw die het bieden zou, hij was zelfs steeds sneller gaan lopen, maar stond aan de bosrand stil, het bos lijkt geen toegang te bieden: de bomen staan dicht op elkaar en tussen de wortels groeit dicht kreupelhout. De zon staat te branden op zijn rug, maar hij kan het bos niet in. 

Na uren lopen langs de bosrand besluit hij aan de rand van het bos rust te houden, hij leunt tegen een boomstam, zijn gedachten zijn constant aan het vloeken, waarom is er geen open plek in het bos waarin hij kan afkoelen, water vinden, misschien wat bessen kan plukken.
Zittend kijkt hij naar de kruin van de bomen, kan hij misschien het bos inklimmen, via de takken een weg vinden. Terugkeren heeft geen zin, er eeuwig langs blijven lopen evenmin.

Maar de lange gladde stammen van de bomen geven geen grip om naar boven te klimmen, hij probeert een klimtouw te maken van wat stengels, maar het kreupelhout is bros en zijn pogingen zijn tevergeefs. Moedeloos stort hij ter aarde. 

(...)

 

 

De zelfgekozen opdracht is onmogelijk

Het is waar, de zelfgekozen opdracht is onuitvoerbaar. De commissie heeft de opdracht beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de onderzoeksvraag weinig of niets omhelst en dat daarom geen toestemming gegeven kan worden om de opdracht uit te voeren. Gezien de aard van de opdracht en de implicaties die het onderzoek in de beginfase al zou kunnen hebben, heeft de commissie besloten de opdracht terug te sturen voor heroverweging of aanpassing. De omschreven condities van het onderzoeksvoorstel zijn van dien aard dat de commissie er vertrouwen in heeft dat de opdracht herschreven dan wel geherdefinieerd kan worden. De commissie meent dat de opdrachtomschrijving onder de huidige omstandigheden geen grond heeft.

De commissie is voorts van mening dat opdrachtgever in dezen de opdrachtomschrijving dermate breed heeft geformuleerd dat de uitvoering ervan langer zal duren dan de periode dat men zal profiteren van de uitkomst, of in ieder geval de gevolgen van de uitwerking zal waarnemen. De commissie neemt in ogenschouw dat de opdracht in eerste instantie, gegeven het feit dat de premissen onduidelijk zijn, verkennend van aard is en dat daarom een heroverweging gemaakt zal worden bij de aanbesteding.

Ervan uitgaande dat zowel opdrachtgever als de beoogd uitvoerder capabel zijn voor het uitvoeren van hun taak, meent de commissie de achtergestelde conclusies te kunnen borgen en van een label te voorzien. 

Terugkeer uit niemandsland

Terukeer uit niemandsland 3 (werktitel)

Dit schilderij is een opzet voor het werk in uitvoering : Terugkeer uit niemandsland (werktitel). Het is een poging om in zelf veroorzaakte chaos orde te vinden. Uit het zwarte niets lijken sporen te zijn getrokken naar de werkelijkheid. Niemand weet nog wat het voorstelt, en misschiend stelt het niets voor, dat is ook goed. De onderzoeksvraag luidt: is het onkenbare kenbaar te maken?

Onmogelijke vragen, vragen om onmogelijke antwoorden in onmogelijke omstandigheden. Het antwoord is niet belangrijk, maar de zoektocht kan iets moois opleveren. 

 

Is de onmogelijke vraag alleen onmogelijk als antwoorden onmogelijk is? Maar onmogelijk vraag dient het eerst gesteld te worden, alvorens te achterhalen of antwoorden mogelijk is.

Is per definitie de onmogelijke omstandigheid onmogelijk? Of kan een onmogelijke omstandigheid door mogelijke elementen toe te voegen of door de mogelijke context te veranderen of de mogelijke perceptie op te rekken, toch mogelijk worden gemaakt? Het klinkt onmogelijk. Maar is dat ook zo?

Kunst, de onvervalste smaak van het oneindige

[automatisch schrift] Diep geworteld leeft de overtuiging dat energie, dat wat je bent, niet eindig kan zijn. Doch altijd loert het zwarte gat, de ultieme oneindigheid, het nihilistisch niets. Het is er altijd niet, tot het zich aandient en ook dan is het er maar even, in de overgang van licht naar duister. Dat wat we dood noemen, waar we in het algemeen het liefst indirekt naar verwijzen. Want het almachtige niets zuigt en wie te dichtbij komt is verloren. De risco's zijn groot, groter dan je kunt bevatten, en zelfs als je maar een deel begrijpt, en de consequenties inziet, zelfs dan zijn ze te groot voor je begrip. Het is niet te overzien. ook niet als je heel lang bent.

Altijd te kunnen zijn, er altijd zijn, nu, en in de toekomst. Dat wat je te vertellen hebt is te groot voor je eigen begrip, maar zal begrepen worden in een verre toekomst. Het zal worden veiliggesteld, gepubliceerd en verveelvoudigd. Maar vooreerst zal het origineel in een kluis bewaard worden.

De archeologie van de toekomst: De omgekeerde archeologie. Een 
excercitie zijn tol vraagt. Een expeditie die tot mislukken gedoemd is.

Het afdalen naar de ongekende krochten is niet zonder gevaar. Niet eerder was men zo diep doorgedrongen in de spelongen, de gaten die waren gevallen in het verder rimpelloze filter, toonden een choas van onkende kracht. En terwijl hij gebiologeerd naar het zwart kijkt en probeert te bevatten wat hij ziet, sluiten de gaten zonder een teken achter te laten. Hij duikelt voorover een gat in en vliegt. Er is niets.      

(...)

 

Artist statement

Cultuur is de beschermende laag die ons in staat stelt niet te hoeven realiseren dat de werkelijkheid absurd, leeg en zinloos is, behalve binnen die cultuur, dat daarbuiten een ongekend niets heerst, dat geheel leeg en tegelijkertijd heel vol is: alles en niets, chaos en orde.

Binnen de beschermende cultuur heerst angst voor het niets, omdat een cultuur zich wil uiten en niet wil worden belemmerd door de algehele malaise van waarheidsvinders, die het leven zinloos achten, in apathie vervallen en niet in staat zijn cultuur te maken, vanwege de zinloosheid van het niets verlammen, -het dient geen doel, dus is het niet waard vervaardigd te worden- , maar het is aan de mens om die beschermende laag te koesteren en te verfraaien met kennis en creativiteit, te verrijken met nieuwe elementen en inzichten.

(...)

Tenenkrommend

Obscene randvoorwaarden, dat zijn het. Markus is boos. Hij heeft net gehoord wat zij van hem wil. Wat zij eist. En hij is er nog niet klaar voor, hij is er klaar mee! Markus stampt hard op de houten vloer van de opslag zolder en opent een raam om het opgestoven stof te laten verwaaien. Er is geen zuchtje wind dat hem helpt, het stof slaat op zijn keel en Markus' lichaam slaat voorover en hij landt op een stapel tapijten. Hij vloekt binnensmonds, houdt zijn adem in en luistert dan aandachtig hij of hij iemand hoort boven komen. Het blijft gelukkig stil. 

Het bijzondere leven van de talentloze Rufius

Klaarblijkelijk heeft Rufius de dag laten lopen, dat wil zeggen, hij heeft de dag verdaan. Moedeloos is hij ten strijde getrokken tegen de verveling, in zijn alles verzengende dromen, om te ontkomen aan de nutteloze bezigheden die zijn dag vullen. Rufius draait zich op zijn rug tussen de klamme verzuurde lakens, grijpt naar zijn sigaretten en tast over de grond naar een aansteker en een asbak. Als hij de sigaret naar zijn mond brengt en een eerste hijs wil nemen, realisseert hij zich dat hij nog slaapt.

Hij kijkt naar de brandende sigaret, blauwe strepen rook dwarrelen langzaam omhoog en vullen zijn kamer met een blauwe waas waarin hij vormen herkent: eerst ziet hij torens die krullend in de wolken verdwijnen, daken van huizen, smalle stegen en dan gezichten, die uitdrukkingsloos naar hem staren.

Hij weet dat hij de sigaret niet moet roken, hij rookt immers niet.

Een gezicht uit velen, maakt zich los en nadert hem tot vlak voor het zijn neus raakt, Rufius kijkt scheel om het scherp te kunnen zien: rokerig blauwe ogen staren hem aan, de neusvleugels verwijden en de blauwe lippen van de uitgedroogde mond bewegen venijnig. Hij voelt geen angst, maar een onbestendig gevoel bekruipt hem. Moet hij wakker worden?

Hij beweegt de sigaret, de rookpkuimen verspreiden zich langzaam door de kamer, zonlicht dat door de kieren van de zware gordijnen naar binnen schijnt, trekt strepen door de blauwe waas. De gezichten verdwijnen en maken plaats voor ronde wellustige vormen, het zouden naakte vrouwenlichamen kunnen zijn maar hij ziet geen handen en voeten, hij ziet geen wapperend haar, slechts warm vlees met een zachte huid omspannen. Als hij het aanraken wil, verdwijnt het.

Dan steekt hij de sigaret in zijn mond. Bittere rook vult zijn longen.

Met een schrok wordt hij wakker, meteen zit hij rechtovereind op zijn matras, het duizelt hem en als hij langzaam bij positieven komt ziet hij de blauwe rook in zijn kamer hangen, in zijn hand brandt een sigaret.

Tags:

Geen mening

Ik heb geen mening.
Meningen vervuilen objectiviteit, vertroebelen de intersubjectiviteit, m
eningen zijn toegedaan, meningen zijn niet toegestaan, feiten en getallen, meten is weten, de rest kun je vergeten.

Ik heb ook niets te vertellen, werkelijk. Wie ben ik om iets toe te voegen aan de overvloed, de braakwaterval. Zinloos is het.

Er was een tijd dat elk woord belangrijk was. Als het voor het eerst uitgesproken werd, of voor het eerst aan het papier werd toevertrouwd. Daarna verliest het woord zijn waarde, bij elke herhaling denk je het te bestendigen, maar het tegendeel is waar. Herhaal maar eens hetzelfde woord en je merkt dat het betekenis verliest.

Als eerste een unieke zijn neeschrijven. Het papier verfrommelen tot een prop en deze dan in de prullenbak werpen.
  

Het verborgen verhaal (Sub rosa)

Boek

Het verborgen verhaal is natuurlijk het mooist van alle verhalen. Tenminste dat zou het moeten zijn. Iedereen kan er zijn eigen invulling aan geven. Het is de spiegel van je eigen verhaal, geprojecteerd op een van de andere denkbare mogelijke verhalen van je leven. Het verborgen verhaal vertelt het verhaal van jouw leven, zoals het ook kan zijn. Het is alleen nog niet geschreven.

De verborgen verhalen staan ergens op deze site, maar zijn alleen toegankelijk voor een selecte groep lezers. Wil je ook lezer worden van je eigen verhaal?

Khatia

Toen ik Khatia die maandag, tegen de avond op de brug toegemoet kwam lopen, verkeerde ik in een staat die ik nog niet eerder bij mezelf had meegemaakt, ik had een slecht humeur, elke stap die ik maak beukt in mijn hoofd, en elke ademhaling stokt even in mijn keel, het zwarte water van de gracht roept.

De hele dag heb ik alleen doorgebracht in het atelier en er is werkelijk niets uit mijn handen gekomen. Ik luisterde naar een pianoconcert van Chopin, het langzame deel had ik op herhalen gezet en was blijven mijmeren op de melancholieke pianoklanken. Aan het eind van de middag bleek geen idee te beklijven. Om mijn aandacht kracht bij te zetten dronk ik een paar biertjes
en propte een homp kaas naar binnen. 

Versnipperde stad 'Hacking the city'

stenen

De vastgeroeste idealen moeten plaatsmaken voor andere ijkpunten. Sterker nog, wat vastgeroest zit moet worden losgewrikt en indien nog van enig nut worden opgepoetst. Duurzaamheid is ook in deze theorie doorgedrongen.

Behoudt wat je hebt, vernieuw, herijk en verrijk. De versnipperde stad is een onderzoek naar een omgeving voor een verhaal. Een verhaal dat zal ontspruiten uit de verzamelde beelden: tekeningen, fotocollages, videoschilderijen die vervaardigd en getoond worden In De Witte Doos, het atelier.

Wat we nu nog niet weten, weten we misschien morgen.


 

Revolte

Hoe hard moet ik praten om gehoord te worden? Welke woorden moet ik kiezen om gehoord te worden? Welke zinswendingen moet ik maken om de aandacht erbij te houden, welk ritme moet ik spelen om de beweging aan te stichten? Welke daden moet ik verrichten om doorgang te garanderen en verandering te bestendigen? Hoe begin je een revolutie?

Ik sta op een groentenkist en kijk naar het lege plein. Ik zou graag willen roepen, maar mijn keel wordt dichtgeknepen. Ik zou ook niet weten wat ik moet zeggen.

In de verte nadert een menigte met spandoeken en vlaggen, er klinkt muziek en er wordt iets onverstaanbaars gescandeerd.

Inhoud syndiceren