nUtopie

nUtopie is een beschrijving van een mogelijke wereld. Het lijkt erop dat we op een punt hebben bereikt waarop we een fundamentele vraag moeten beantwoorden. Kiezen we voor een neo-conservatieve, neo-liberale toekomst op basis van angst? Of bieden we een maakbaar alternatief?

Doel van dit blog is het uitgeven van een populistisch manifest. Een collaboratieproject. Meedoen? Het nUtopia kent verschillende rollen. Schrijvers en meelezers, met verschillende rechten. Zo kunnen schrijvers (on)gepubliceerde teksten lezen en aanpassen en lezers kunnen de gepubliceerde en ongepubliceerde inhoud alleen lezen. Meelezers kunnen wel reacties plaatsen. Deze worden in de regel niet gemodereerd.

Neem contact op om lid te worden van nUtopie.

15
Dec
2016

De urgentie van het nUtopia

Posted by Willem

Waarom een nUtopia? Omdat er voor dromen over utopia geen tijd is. Haast is geboden. 

Een nUtopia zou kunnen zijn: een wereld waarin we niet meer van hot naar her reizen, omdat het thuis ook wel goed is. Een wereld waar werk en wonen op elkaar zijn afgestemd. Een wereld waarin de betrekkelijke vrijheid die een auto biedt, wordt vervangen door een flexibel openbaar transportsysteem. Het is tijd om de nomade in ons te temmen en te temperen.

11
Dec
2016

Project opzet

Posted by Willem

nUtopie is een collaboratief schrijfproject. Doel is het komen tot een populistisch manifest waarin de grondbeginselen staan beschreven, en welke stappen ondernomen dienen te worden om het nUtopie te realiseren. Is het mogelijk om met polulistische technieken, zoals framing en disinformatie, een bruikbaar alternatief te bieden? Een toekomst gebaseerd op vrijheid en gelijkheid en onderling respect, (zonder klef te worden). En zo ja, welke elementen moeten er zeker in het manifest voorkomen. Het einddoel is 1 A4-tje.