Willem Steeper

Image: 

"Naar wat ik kijk is wat ik zie, niets wat ik zie is waar ik ben"

Willem Steeper is een alter ego. Het beeld van een virtuele kunstenaar die vrijelijk misbruik maakt van alle mogelijke stijlmiddelen, door flarden teksten, foto's en video's te combineren en daarmee een totaal zelfbeeld neerzet.
 

Het werk van Willem Steeper wordt gekenmerkt door verandering, door real time inhoud toe te voegen en te herschrijven. Het is het beteugelen van de zelf gecreëerde chaos, gevat in flarden begrijpelijke tekst. Hij kiest zijn woorden vooral om de chaos zo oprecht mogelijk bloot te leggen en in kaart te brengen; het ont-dekken en ont-wikkelen in de meest letterlijke vorm.

Willem Steeper is de kunstenaar die zichzelf creëert. Hij is schrijver en romanpersonage ineen. Hij is zowel object als subject. Hij onderzoekt tot op de kern de betekenis van de woorden, legt deze bloot, neemt dan de betekenis(sen) weg om er vervolgens een nieuwe betekenis aan toe te kennen. 

Het spel van de chaos waarin de orde gezocht wordt. Het bewegen op de rand. Balanceren. 

Het werk van Wilhelmus Johannes Steeper is nooit af, de veranderingen van de basisuitgangpunten zijn turbulent, zijn publicaties staan altijd open voor aanpassing en toevoegingen en verbetering.

De soms onsamenhangende filosofische bespiegelingen vormen het kader van Steepers werk. Een eerste blik zal de wenkbrauwen doen fronzen maar al lezende vormt zich een geheel eigen wereld, bijvoorbeeld de wereld van Been I of van De ongenaakbare.  Zie ook Het Rijk Van Been I 
Willem Steeper op Instagram

Willem Steeper op Facebook

Willem Steeper op LinkedIn

Willem Steeper op Twitter