Ontstaan van het Rijk

Toen de chaos van de maatschappij op zijn grootst was en onder invloed van Been I langzaam veranderde in een lappendeken van tijdelijk autonome zones, die bijeengehouden werden door onderlinge strijd en handel, stapten een aantal wijzen Psychoten op en vormde een autonome raad die zij De Raad met Opgeheven Kin noemden, een zeer psychotische raad omdat men in die tijd slecht waanwoorden sprak en meer war kenden, dan waar.