Kies taal

Blog

Natuurlijk is er een voorgeschiedenis. Het feit dat ik nu in de vallei woon, in dit domein, is een consequentie van eerder gemaakte keuzes. Ik heb gekozen voor deze mediterane omgeving, en er voor gekozen dat ik alléén zou aanvangen. Dat was eigenlijk een gegeven, ik ben immers alleen, dat waar ik uit ben voortgekomen, bestaat niet meer.

Het moment van de eerste keuze was belangrijk. Ik stelde voor om alles zelf te mogen bepalen, zoals een schrijver zijn wereld indeelt.

Natuurlijk had hij liever met een doos koekjes onder de tafel willen gaan zitten.
Maar de aanwezigheid van bezoek weerhoudt hem ervan.

Hij kijkt *sluiks* naar de mooie vrouw die op de bank zit,
op de plek waar hij normaal gesproken zit,

Haar rok kruipt tot halverwege haar dijen op.
Hij ziet zijn vader kijken en dan
de bestraffende blik van zijn moeder en
dan de geruststellende lach van de vrouw,
die probeert te verzitten en tevergeefs haar rok omlaag trekt.

Willem steeper heeft een nieuwe jas, er missen nog wel wat knopen. Iedereen die Willem kent zal beamen dat dit niet vreemd is. Bij Willem mist er van alles. Op het eerste oog lijkt hij compleet, in evenwicht met zichzelf, maar als je hem langer kent, zie je de verschijnselen een voor een voorbij komen, waarmee hij bewijst compleet incompentent te zijn om de taak in het leven te vervolmaken.

Dit schilderij is een opzet voor het werk in uitvoering : Terugkeer uit niemandsland (werktitel). Het is een poging om in zelf veroorzaakte chaos orde te vinden. Uit het zwarte niets lijken sporen te zijn getrokken naar de werkelijkheid. Niemand weet nog wat het voorstelt, en misschien stelt het niets voor, dat is ook goed. De onderzoeksvraag luidt: is het onkenbare kenbaar te maken?

Onmogelijke vragen, vragen om onmogelijke antwoorden in onmogelijke omstandigheden. Het antwoord is niet belangrijk, maar de zoektocht kan iets moois opleveren. Is de onmogelijke vraag alleen onmogelijk als antwoorden onmogelijk is? Maar de onmogelijk vraag dient het eerst gesteld te worden, alvorens te achterhalen of antwoorden mogelijk is.

Is per definitie de onmogelijke omstandigheid onmogelijk? Of kan een onmogelijke omstandigheid door mogelijke elementen toe te voegen of door de mogelijke context te veranderen of de mogelijke perceptie op te rekken, toch mogelijk worden gemaakt? Het klinkt onmogelijk. Maar is dat ook zo?

Pagina's