De Taal der Dingen III

(Lees de gebruiksaanwijzing niet!)

1.Dingen zonder betekenis 2.Dingen zonder eigenschap 3.Slechts dingen

Dan:

1.Geef nieuwe betekenis 2.Geen nieuwe eigenschap 3.Nieuwe dingen

Of

1.Laat de betekenis achterwegen 2.Laat de eigenschap achterwegen 3.Zomaar dingen

Een ding is een ding tot het tegendeel bewezen is

Omdat en vooral daarom