Onderzoekingen

De grootste uitdaging is om wat je begonnen bent ook af te maken. Er kunnen verscheidene redenen zijn waarom het niet gebeurt: dat wat je begonnen bent, is niet goed genoeg; dat wat je begonnen bent, heeft geen einde; dat wat je begonnen bent, heeft geen bestaansrecht; dat wat je begonnen bent is beledigend en roept op tot haat of geweld; dat wat je begonnen bent, roept meer vragen op dan het antwoorden geeft; dat wat je begonnen bent, is een herhaling van wat je eerder begonnen bent.

Willem Steeper is een samenwerking aangegaan met Pim Peterse die de muziek zal verzorgen van De Film. Het project bestaat eruit dat eerst de muziek voor de film zal worden gecomponeerd en dat in dat proces, teksten en beelden (schetsen) worden toegevoegd. Er ligt nog geen verhaallijn vast, en de titel zal pas worden openbaar gemaakt als het proces ten einde is. Lees hier de teksten of Luister naar Devil's dilemma 

Het is natuurlijk al lang tijd dat ik eens vertel wie ik ben. Waar mijn kribbe heeft gestaan zogezegd. Maar oh zo eenvoudig is het niet. Want waar heeft mijn kribbe niet gestaan? Uit duizend moeders ben ik geboren en allemaal eensgelijk, ben ik hun gelijkenis en draag ik hun innerlijk vuur. En uit duizend vaders ben ik voortgekomen en ook van hen heb ik, wat mij maakt, hoe ik gevormd ben. Het is dus niet vreemd dat ik enigszins verward over kan komen.

Het was hem niet eerder opgevallen. Maar nu hij het ziet, realiseert hij zich dat hij altijd al geweten heeft, dat het er was. Het zou ook geen verschil gemaakt hebben waarschijnlijk als hij het eerder had geweten. 

Nu kijkt hij naar de overzijde en ziet haar staan. Ze wuift naar hem. Met haar sjaal. Hij huivert. 

Indertijd had het allemaal zo gewoon geleken. Alsof iedereen deed wat ze hadden voorgenomen. Wist hij veel, niemand had hem ooit verteld hoe het moest, hoe je met een vrouw samen bent zonder haar gevoelens te kwetsen. 

Er is geen ander moment mogelijk. 

Het is een naar beeld, hij wil liever niet kijken, maar hij kan zijn hoofd niet afwenden; het begint altijd ergens onbestendig, soms gevat in een eerste zin of een beeld, je weet niet waar je bent, maar het begin is er, je kijkt om je heen om je te oriënteren, maar niets heeft enige houvast of enige relatie, dat kan ook niet, want je weet nog niets, want je bent nog niets, niets van betekenis; je bent als een baby die net uit de schacht geworpen is, de moederschoot verlaten heeft, je zou willen huilen, maar je kunt nog net de eerste wanhoopssnik inslikken en duizelen.

Ik zou graag slechts één ding willen zijn
EEN - als het zou kunnen
Zonder beslommeringen
Onderdeel van een geheel
Met een gezamenlijk doel
Maar zonder bepaalde richting

Niet tanen, voortgang is geboden
Niet over de schouder kijken
Geschiedenis is vluchtig
Het nu bestendigt
Het ware is besloten in het kleine

En overal waar ik loop
Zie ik lege handen
Kleine bewegingen maken

Ik draag een kind de straat over
Het huilt zachtjes

 

Gaandeweg wordt de wereld zwarter om hem heen. Het sprankje hoop dat hij nog heeft, dooft langzaam, maar hij wanhoopt niet. Was dit het dan? Was dit het moment waar hij naar uitgekeken had? Het moment dat hij had gevreesd.

Hij gaat er nog maar eens verzitten, zijn handen gevouwen in zijn schoot, zijn hoofd voorovergebogen alsof hij in slaap is gedut, aandachtig luisterend naar zijn innerlijke stem. Maar er komt niets. Hij is gedachteloos. Hij denkt dat hij zou willen denken, maar niet wat hij zou willen denken. Laat de gedachten maar komen. Maar hij is beland bij een einde.