Onderzoekingen

De eerste doeken zijn opgespannen. De eerste laag verf is aangebracht. Wit en huidskleur. De huid is in afwachting van incisie. Een knie-operatie? Een transplantatie? Een huidaandoening? Willem Steeper onderzoekt met het project 'Epidermis' (fase1),  de buitenste lagen van het autonome lichaam, het beschermende, het welhaast onaantastbare: de huid. Hij onderzoekt de onaantastbaarheid van de huid, het ongenaakbare door het aan te tasten. Het proces dat hij bloot wil leggen wordt altijd aan onze waarneming onttrokken: de operatie.

De eerste live operatie heeft plaatsgevonden op 10-05-2013 om 17:30 uur. Patiënt B.M. is gestabiliseerd en plaatselijk verdoofd. Zijn aandoening 'psoriasis' is onderzocht, maar nog niet behandeld. Door een incisie te maken in het weefsel hopen we een reactie te veroorzaken waardoor we meer te weten komen over de oorzaak van de aandoening van het epidermis.

De gehele voorbereiding en de operatie zijn live gestreamd voor beperkt publiek.
Het beeldmateriaal van deze operatie is niet opgenomen. Deze testoperatie is dan ook niet gevalideerd met het Pharma keurmerk.

In het boek De achterkant van het denken vormt Dr. Willem Steeper een theoretisch model dat uitgaat van Omgekeerde archeologie. Hij onderzoekt in de productieprocessen uit het verleden het bewustzijn van de maker en vernietiger van het huidige erfgoed.

Heeft de producent nagedacht over het uiteenvallen van zijn product als het niet meer in gebruik is? En heeft de vernietiger, de demonteur nagedacht over de toekomst van alle uiteengevallen onderdelen?

Prof. Dr. Willem Steeper zoekt in de krochten van het ogenschijnlijk digitale de sporen van een voorbije virtuele tijd. Een zelfgeschapen tijd in een overeenkomstig verleden. Met dit onderzoek hoopt Steeper een model te vinden om dit te kunnen projecteren op de huidige en wellicht toekomende tijd.

Door in een onbekend want onbestaand verleden archeologisch onderzoek te doen maakt hij zijn eigen verleden. Hij creëert met terugwerkende kracht een werkelijkheid en hoopt daarmee ook de mogelijkheid voor een andere toekomst bloot te leggen.