omgekeerde archeologie

07
May
2024

Versnipperde stad: omgekeerde archeologie

Posted by Willem Steeper

De stad zakt. Om te voorkomen dat belangrijk stedelijk erfgoed verloren gaat, dient de stad afgebroken te worden en herbouwd. Een aanzet wordt gegeven met het rapport Destructie en deconstructie als een vorm van creatie. In dit concept rapport, opgetekend door de commissie Stedelijk Verval onder leiding van de heer W. Steeper, archivaris Omgekeerde Archeologie.

15
Nov
2020

Theoretisch model: omgekeerde archeologie

Posted by Willem Steeper

In het boek De achterkant van het denken vormt Dr. Willem Steeper een theoretisch model dat uitgaat van Omgekeerde archeologie. Hij onderzoekt in de productieprocessen uit het verleden het bewustzijn van de maker en vernietiger van het huidige erfgoed.

Heeft de producent nagedacht over het uiteenvallen van zijn product als het niet meer in gebruik is? En heeft de vernietiger, de demonteur nagedacht over de toekomst van alle uiteengevallen onderdelen?

15
Nov
2020

Het archeologisch vraagstuk

Posted by Willem Steeper

Prof. Dr. Willem Steeper zoekt in de krochten van het ogenschijnlijk digitale de sporen van een voorbije virtuele tijd. Een zelfgeschapen tijd in een overeenkomstig verleden. Met dit onderzoek hoopt Steeper een model te vinden om dit te kunnen projecteren op de huidige en wellicht toekomende tijd.

Door in een onbekend want onbestaand verleden archeologisch onderzoek te doen maakt hij zijn eigen verleden. Hij creëert met terugwerkende kracht een werkelijkheid en hoopt daarmee ook de mogelijkheid voor een andere toekomst bloot te leggen.

15
Nov
2020

Versnipperde stad

Posted by Willem Steeper

De versnipperde stad is een onderzoek naar een omgeving voor een verhaal. Een verhaal dat zal ontspruiten uit de verzamelde beelden: tekeningen, fotocollages, videoschilderijen die vervaardigd en getoond worden In De Witte Doos, het atelier. Het project was te volgen via een live video performances op DWD Live en de ontwikkelingen zijn te zien in de etalage van De Witte Doos, aan het Witte de Withplein in Amsterdam.

Uiteraard is op deze website het proces ook te volgen. 

21
May
2016

Versnipperde stad 'Hacking the city'

Posted by Willem Steeper

De vastgeroeste idealen moeten plaatsmaken voor andere ijkpunten. Sterker nog, wat vastgeroest zit moet worden losgewrikt en indien nog van enig nut worden opgepoetst. Duurzaamheid is ook in deze theorie doorgedrongen.

Behoud wat je hebt, vernieuw, herijk en verrijk. De versnipperde stad is een onderzoek naar een omgeving voor een verhaal. Een verhaal dat zal ontspruiten uit de verzamelde beelden: tekeningen, fotocollages, videoschilderijen die vervaardigd en getoond worden In De Witte Doos, het atelier.

Wat we nu nog niet weten, weten we misschien morgen.

27
Feb
2016

Destructie is noodzakelijk voor wederopbouw

Posted by Willem Steeper

De versnipperde stad veronderstelt bewoners. Daar is immers de stad voor bedoeld, maar de stad is leeg, bestaat zij slecht in de vorm van daken en muren, steegjes en lege straten. De mens is ondergeschikt.

Stad zonder inwoners
De bewoner doet er niet toe. De stad bestaat zonder inwoners. Het is een container, een omhulsel, zonder vulling en daarmee eigenlijk zonder betekenis. De stad is teruggebracht tot bouwstenen. De stad kan ontmanteld worden, steen voor steen afgebroken, gesorteerd worden op vorm en materiaal en opnieuw worden gebouwd.

Het zorgvuldig afbreken van de stad en het sorteren van de materialen en vooral het registreren en valideren van de materialen zal jaren in beslag nemen.