Versnipperde stad: omgekeerde archeologie

De stad zakt. Om te voorkomen dat belangrijk stedelijk erfgoed verloren gaat, dient de stad afgebroken te worden en herbouwd. Een aanzet wordt gegeven met het rapport Destructie en deconstructie als een vorm van creatie. In dit concept rapport, opgetekend door de commissie Stedelijk Verval onder leiding van de heer W. Steeper, archivaris Omgekeerde Archeologie. Het plan bevat de bouwstenen om de stad Amsterdam te redden van de ondergang.
In De Witte Doos aan het Witte de Withplein in Amsterdam onderzoekt Steeper de mogelijkheden.