schilderij

De eerste doeken zijn opgespannen. De eerste laag verf is aangebracht. Wit en huidskleur. De huid is in afwachting van incisie. Een knie-operatie? Een transplantatie? Een huidaandoening? Willem Steeper onderzoekt met het project 'Epidermis' (fase1), dat nu te zien is in de etalage van de Witte Doos, de buitenste lagen van het autonome lichaam, het beschermende, het welhaast onaantastbare: de huid. Hij onderzoekt de onaantastbaarheid van de huid, het ongenaakbare door het aan te tasten. Het proces dat hij bloot wil leggen wordt altijd aan onze waarneming onttrokken: de operatie.