De Taal der Dingen I

(Dingheid is de onaangename gewaarwording dat waar onze eigenwaan ophoudt, onze straf begint, Julio Cortazar)

Anders:
Mogelijkheden (ontelbaar)
Simpelweg mogelijkheden
en
Verafgoding van het Grote
of
Van het kleine

Maar vooral:

De Tijd
en
Verlangen
of
Verdragen
van
De werkelijkheid (een klein deel maar)

Een plein (zonder mensen)
Een straat (zonder klinkers)
Een rij huizen
Een groot gebouw (voor zaken)
Een stukje van een vinger
Een teennagel (gelakt?)
Een haar (met wortel)

Maar dan:

De demonen (duister)
Het kwaad (zwart)
De ergernis daarom
Een verloren horloge
Een vergeten afspraak
De herinnering aan het goede
Een tanend verlangen

Voorbij de huizen
Achter de dijken
Het eind van een straat

Het horloge tikt aan de verkeerde arm

en
Net onder de dakgoot
Een open raam

Neen, niet meer dan:

Raam
of
Gevelrand
Fraai
of
Aangetast door de tijd

Het licht breekt de werkelijkheid
Een stoeprand
Een voet
Een leeg conserveblikje

Maar vooral:

Kleur (veel kleur)
en
Zwart
en
Wit ook

Niet altijd loert het verzet

Maar wel:

Plotseling een ding:
Een scherp mes
of
Een kleine steen

Geen dier

Een afgebrande lucifer
Een hoed (m/v)

Later wel
Dan wel

Een verleden
Een terugkeer
Een overbodige herinnering

Want:
De Tijd

en
Boosaardige gedachten
of
Een bezigheid

Meer:

Een onbeduidend zijn
Zonder verlangens
of
Zonder wensen

Een maatloos ritme

Anders
Anders dan
Bij voorkeur dit:

Want het volgende
Want:
De Tijd (ongeëvenaard anders)

Altijd weer

Een zichzelf repeterende voorstelling
Een weerkerend thema

Bronskleurig
of
Blauw (hemels)

Het kantelt
of
Valt
of
Stijgt
of
Niet

Het wentelt traag

of

Meer het plein (met mensen)
Meer de straat (met asfalt)
De kringen in het water
Een pluisje op een jas

Neen

Een tegenstelling vooral
met
Lage tonen

Een aanhoudend gezoem
en ook
Een fluitend meisje (op een fiets)

Een meegaande beweging

Maar vooral:

De Tijd
Stromend langs de ramen
Nestelend in een deken
Verborgen in een kofferbak

En ook
En ook:

Stemmen

Bewonderend

Want

Het gevaar wijkt gestaag

Een zachte dreun
Een verend geluid
Gebroken wit

Traag een sigaar opsteken
Een huis verlaten
Wijn verspillen

Een zachte dreun (iets luider)
Een verend geluid
Gebroken wit (en grijs)

De tafel dient een doel (of twee)
Een rug om op te zitten
Kleur verschijnt in ene

Een doffe dreun
Een verend geluid (plus kraak)
Gebroken wit (en grijs)

Plus:
Merkbaar verrast (onrechtmatig)

U
En ik ook
Wellicht ook anderen

Open de deur
Een karig maal
Zure wijn

En daar is het weer:

Een vaag bewegen.