Film zonder beelden: de betekenis

Film zonder beelden is een project waarbij de geluidstrack eerst gemaakt wordt en daarna pas de film wordt gedraaid. Deze aantekeningen, schetsen zullen de basis vormen van het scenario. Elk audiostuk, vertegenwoordigt een scene of een thema in de film.

Er zijn zoveel betekenislagen als er toeschouwers zijn, maar de lagen die ik bedenk zullen hopelijk voor iedereen in meer of mindere mate zichtbaar worden. Somige betekenissen zullen vaag zijn en vreemd. Andere zo voor de hand liggend dat ze niet worden opgemerkt, terwijl ze wel onderdeel zijn van een andere betekenisvol element van de film. Veel zal onbegrepen blijven, maar dat is niet erg.

Hier is een betekenis: 1) het hoopvolle verhaal in het nUtopia begint geweldadig en chaotisch. Dat komt omdat alleen door destructieve chaos iets totaal nieuws kan ontstaan. Mag er nog een spoor overblijven van het voorgaande, dan is het niet meer dan een herinnering die langzaam zal vervagen. Het is een nieuwe tijd, met nieuwe dimenties en inzichten.

De verwarring is groot en de mensen zullen willen vasthouden aan de bestaande waarden. Er zal dood en verderf zijn, lange tijd zal de mens worden geteisterd door ziekte en wanhoop om als een ander op te rijzen, wakker te worden in een nieuwe wereld. 

Er is nog een betekenis: 2)