Onderzoekingen

De versnipperde stad veronderstelt bewoners. Daar is immers de stad voor bedoeld, maar de stad is leeg, bestaat zij slecht in de vorm van daken en muren, steegjes en lege straten. De mens is ondergeschikt.

Stad zonder inwoners
De bewoner doet er niet toe. De stad bestaat zonder inwoners. Het is een container, een omhulsel, zonder vulling en daarmee eigenlijk zonder betekenis. De stad is teruggebracht tot bouwstenen. De stad kan ontmanteld worden, steen voor steen afgebroken, gesorteerd worden op vorm en materiaal en opnieuw worden gebouwd.

Het zorgvuldig afbreken van de stad en het sorteren van de materialen en vooral het registreren en valideren van de materialen zal jaren in beslag nemen.

Inleiding

Om altijd uit het niets te beginnen. De ultieme nihilist die alle geschiedenisboeken verbrandt en een pen op een blanco vel neerlegt en afwacht of de nieuwe tijd wil gaan leven zich aandient. Vergeten kan niet. Op het moment dat je je realiseert dat je het vergeten bent, is dat wat je vergeten was, dubbel aanwezig.

Vergeten, zonder te kunnen herinneren, dat is het ultieme nihilisme.
Alles is chaotisch en zinloos, en alles dat er is, is slechts een verdedigingsmuur om niet te hoeven inzien hoe zinloos deze chaos is. De orde die we maken is een maskering om de ware aard van het leven niet te hoeven zien. De houvast die we elkaar bieden is een overeenkomst in gemeenschap, gebouwd op feiten en betekenis. Een wereld waarin we vergeten zijn dat waarheden illusies zijn.
 

De stad als geheel der delen, bouwstenen, snippers, pixels, in een altijd tumultueus bewegen. De camera beweegt in horizontale lijnen, heen en weer zwenkend, langs ramen en daken, langs stegen en straten, langs muren en torens, langs hekken en poorten. Nooit is de blauwe lucht boven de stad te zien. Maar de zon trekt vreemde schaduwen.

De stad als geheel der dingen. De eenheid zonder een te zijn.

De scheve dakpan, het gebogen hekje, de losliggende tegels van het mozaik. Onvolkomendheden te over.

De camera zwengt en registreert elke beweging, elke verandering en dat alles al maar weer opnieuw. De perpetuele herhalling.

De camera zoekt, maar vindt niet. Er zal geen levend wezen in de lens kijken noch worden gevolgd, want de stad is leeg, doch niet verlaten.

Verborgen doorgangen, geheime ruimtes, lange tunnels met elkaar verbonden door gecompliceerde kruisingen. Eenvoudig kan het niet zijn.

De stad als herinnering aan niets, omdat er nooit iets gebeurd is? Of omdat iedereen het is vergeten? De stad is gebouwd en de bouwers zijn dood.

De stad als onneembare vesting.  

 

De vele lijnen, de gebaande paden, de uitgesleten stromen,  met vele vertakkingen en evenveel knooppunten en dat alles in ontelbare veelheden, in ontelbare variaties, in onnoemelijk veel gradaties, een onmogelijkheid aan mogelijkheden. Dat alles.

Dat alles beweegt.
Dat alles altijd beweegt
Op en neer, groter en kleiner, verschiet van kleur of verandert van waarde, transformeert, collaboreert, dat reageert en modificeert. 

Dat alles is en wordt en zal zijn. Dat eigenlijk nooit iets verdwijnt, maar dat het slechts aan onze waarneming onttrokken wordt. Het is weg! Maar het bestaat nog wel.

Het kan bestaan hebben in een herinnering.

De herinnering aan een warme handdruk roept de positie op van alle neuronen: de hand herinnert, de arm herinnert, de schouder herinnert, de nek herinnert, de kaken de oogleden elke vezel elke zenuwbaan elke cel elke string elke neuron kent de  positie van dat ene moment.

De neuron herinnert zich niet de handdruk, maar weet waar hij zich moet bevinden. De meeste neuronen kennen hun positie en vormen tezamen de herinnering. Hoe de warmte van de andere hand de huid verwarmt, de druk die de andere hand uitoefent en de kracht waarmee deze beantwoord wordt, hoe de andere hand grijpt, de kracht of tederheid, de rimpeling van de huid, glad of ruw.

En hoe dat alles turbulent beweegt, wakker geschudde emotie, koude rillingen over de rug, verstijfd van overweldiging.

De Achterkant der Dingen. De filosofie achter de Chaotische kerk is gebaseerd op het Achterkant denken. Deze waan filosofie, -van waar naar waan- is een werkelijkheidsbeeld dat Steeper geschapen heeft binnen de muren van de Chaotische kerk en hij heeft altijd de intentie gehad het binnen die muren te bewaren. Toen de waan het won van de waar was er houden meer aan. De leden van de kerk verkondigde de grootste onzin om maar een luisterend oor te houden.

'Aan de achterkant van onze werkelijkheidsvoorstelling is van alles mogelijk. Een voorkant en een achterkant: de dingen tonen hun voorkant door hun achterkant aan het zicht te onttrekken en door rond het ding te draaien krijgen we de achterkant te zien, maar het probleem herhaalt zich: de keerzijde toont zich alleen maar door te verbergen wat daarnet nog zichtbaar was.'

door
Wilhelmus Johannes Steeper<

-I-
Het voornemen de autonome zone in te nemen nadat hij geponeerd is drijft op een wilskracht die onoverwinnelijk tegen het tij inkerend het sublieme aangaat. Zoals de zon over het water scheert en het riet in vuur en vlam zet. De ruimte is gespaard gebleven, maar zal voor korte tijd omgevormd worden, met non verbaal geweld worden ingezet tegen alles dat als normaal te boek staat. Wetten en regels die ongeldig verklaard zichzelf herstellen. De autonome zone regeert vanuit de grond, vanuit het vuur en het spektakel. Niet de onweerstaanbare chaos en aan organisatie grenzende wanorde maar de tijdelijkheid en vluchtigheid van de zone maakt de autonomie ongrijpbaar en de omheining, de afbakening en de gracht.

De buitengesloten buiten ruimte wordt tot tribune verheven, de zone is schouwspel vanaf de eerste poging tot poneren: de demonstratie van mogelijke kracht. Het grit wordt uitgezet, het land bewerkt, voorbereidingen tot algehele overname. Sanitaire eenheden en bevoorrading loodsen, keukens en werkplaatsen, gereedschaps- en materiaalcontainers. Op elke situatie voorbereidt.

(De verzamelde preken uitgesproken tijdens de avond sessies in de Gotische Kerk (Le cathedrale engloutie).

(De eindfase van de kerk is ingezet door een verre gaande bemoeienissen van de IJkmeesters. In zijn preken haalt Steeper uit naar de gevestigde chaos, de totaal losgeslagen samenleving die hij meent via de zogenaamde Preken te moeten beteugelen. Chaos met chaos aanvallen, gelijke munt. Niet alle preken zijn bewaard gebleven en slecht enkele zijn aan het papier toevertrouwd. Overigens gonst het onder de volgelingen over gesproken preken van Steeper waar geregeld uit geciteerd wordt.)

Preek #21

(De eerste drie pagina’s van deze preek zijn niet teruggevonden na de uitbarsting van geweld in de Psychotische Kerk die vier mensen het leven kostte en waar vele gewonden vielen. Steeper kon ternauwernood een verder bloedbad voorkomen en de geesten tot rust manen.)

(…) er bestaat geen andere tijd dan deze tijd en voorwaar de mond die anders probeert te spreken dan de woorden die hem geleerd zijn en voorwaar de monden die gesproken woord in arre moede verkondigen en voorwaar de besluitloze woorden gesproken door de IJkmeesters. (...)

Filosofische onderzoekingen 1990 en andere fragmenten
1. De wereld is alles dat is.
1.1. De wereld draait om de werkelijkheid.
1.1.1. De wereld ben ik.
1.1.2. Ik ben de werkelijkheid.
1.2. De werkelijkheid draait om de wereld.
1.2.1. De cirkel is incompleet.
1.2.2. De werkelijkheid is een vacuüm.
2. De bol draait om zichzelf, om zichzelf om zichzelf. de bol draait.
3. De werkelijkheid is altijd in beweging.

 

Aandacht I

(Man komt aangelopen in een donkere straat, steekt de straat over en blijft bij een lantarenpaal wachten) [zijn familiegeschiedenis laat hem koud, heel de geschiedenis laat hem koud] -" Organische werelddelen, daar ben ik blij mee." (de lantarenpaal antwoord natuurlijk niet [natuurlijk?]) -"materiële werelddelen interesseren me niet. Het is geen leven met dode dingen. Plastic en staal zijn dood." (De lantarenpaal buigt door van verontwaardiging)

:geen aandacht I
(Man loopt door zonder verder aandacht te schenken aan lantarenpaal)

Heb ik een keuze?

Pagina's